Úvod

Nabídka praxe v rámci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí


Nabízíme jedno volné místo na praxi pro mimopražské lektory angličtiny!

V rámci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí organizovaného FDV a MPSV, nabízíme jedno volné místo pro mimopražské lektory angličtiny (čerstvé absolventy, nezaměstnané, či odoby vracející se na pracovní trh, např. po rodičovské dovolené)

Deadline registrací je už 15.12.2013!

Více informací o projektu a formulář pro registraci najdete na www.stazevefirmach.cz.