Reference

Mezi naše významné klienty patří například Česká pojišťovna, a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. (Institut environmentálních služeb), Živnostenská banka, a.s. a další.

 


"Agentura Lingua Universum je již pátým rokem hlavním dodavatelem vzdělávacích služeb v oblasti jazykové výuky v České pojišťovně, a.s.  Agentura Lingua Universum splňuje všechna naše  přísná kvalitativní kritéria. Jazyková agentura zde úspěšně realizuje  dlouhodobé skupinové, individuální a intenzívní a manažerské jazykové kurzy, zahrnující několikastupňový systém jazykové přípravy našich pracovníků, počínaje kurzy pro začátečníky až po kurzy zakončené mezinárodními zkouškami. Účastníci kurzů jsou rozřazováni i vyhodnocování pomocí standardizovaných testů a individuálního hodnocení. Řada lektorů agentury je rodilými mluvčími. Velmi dobře hodnotíme flexibilní, proklientský a profesionální přístup.
(Mgr. Petra Kiselyová, HR specialista vzdělávání, Česká pojišťovna, a.s.)

 


"Agentura Lingua Universum převzala v roce 2000 na základě výběrového řízení kompletní výuku jazyků ( angličtina, němčina a italština) dle systému stanoveného naší bankou. Kromě individuální a skupinové výuky poskytuje komplexní servis při organizaci výuky, postupových a závěrečných zkoušek. Výborných výsledků dosahuje ve výuce češtiny na základě italštiny a angličtiny u našich italských posluchačů. S ohledem na kvalitu výuky a organizační schopnosti nehodlá naše banka cokoliv měnit na současné spolupráci ." 

(Ing. Jiří Petráš, odbor řízení lidských zdrojů, Živnostenská banka, a.s.)

 


"Agentura Lingua Universum se úspěšně zúčastnila výběrového řízení na obsazení výuky angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  v roce 2000 a později v našem Institutu environmentálních služeb, který je školícím střediskem této společnosti a zároveň i vzdělávacím zařízením skupiny Vivendu Water a Vivendi Environnement v regionu Česká republika, střední Evropa a Rusko. Agentura Lingua Universum byla vybrána jako nejlepší z  mnoha desítek renomovaných vzdělávacích agentur, protože splňovala velmi přísná kvalitativní kritéria. Dlouhodobými skupinovými, individuálními a intenzívními kurzy, zajišťovanými touto agenturou, procházelo ročně více jak 300 posluchačů. Jazyková agentura vytvořila několikastupňový systém jazykové přípravy našich pracovníků, počínaje kurzy pro začátečníky až po kurzy zakončené mezinárodní zkouškou FCE (First Certificate of English). Účastníci kurzů byli pravidelně vyhodnocování pomocí standardizovaných testů a individuálního hodnocení. Řada lektorů agentury byla rodilými mluvčími. Spolupráce s agenturou Lingua Universum je pro nás velmi zajímavá a perspektivní."

(PhDr. Libor Machan, CSc., školící útvar PVK, Institut environmentálních služeb)