Naši lektoři

Agentura LINGUA UNIVERSUM zaměstnává zkušené lektory s odbornými znalostmi v oblasti cizích jazyků a pedagogiky. K dispozici mají velké množství učebnic vydávaných renomovanými zahraničními společnostmi a audiozáznamy pro poslechová cvičení. Při výuce naplno využívají svých pedagogických schopností, které dodávají výuce nový rozměr.

Na začátku každého kurzu lektor provede diagnostiku posluchače či skupiny a doporučí metodiku a výukové materiály nejlépe odpovídající potřebám a požadavkům studentů.

...vztah lektor-klient především
profesionálně a přátelsky...

 

Obecně je při výuce důraz kladen především na komunikační dovednosti a rozšiřování slovní zásoby. Výuka dále směřuje k prohloubení všech oblastí jazykových dovedností, mezi něž patří mluvený a psaný jazyk, poslech, porozumění textu a další. Klient si však může zvolit, na které z těchto oblastí se chce zaměřit. Ve spolupráci s lektorem je pak sestaven časový rozvrh a obsah jednotlivých lekcí.