Nabídka kurzů

Kurzy probíhají v místě pracoviště nebo bydliště klienta. Jejich začátek je možný kdykoliv během roku. Na přání zákazníka provedeme zdarma vstupní testy a rozřazení do skupin podle úrovně znalostí. Dále mohou být účastníci přezkoušeni čtvrtletně formou testu z probrané látky, na vyžádání provedeme také závěrečné ústní a písemné testy na konci každého cyklu a vystavíme certifikát.

...dlouholeté zkušenosti,
nové trendy výuky...

 

Kurzy jsou plně přizpůsobeny znalostem klienta. Nabízíme výuku v různých úrovních od začátečníků až po přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky, jakými jsou například FCE nebo CAE. Výuka je zaměřena na rozvoj znalostí ve všech oblastech jazyka, tj. mluvený a písemný projev, poslech, porozumění textu a další.

 

...nedůvěřujte těm,
kterým nerozumíte
(Jack Trout)...