Francouzština

OBECNÝ JAZYK

 • kurzy zaměřené na všeobecné rozvíjení všech jazykových kompetencí klientů (rozvíjení slovní zásoby, procvičování gramatických jevů, konverzace, psaní a porozumění psanému a mluvenému projevu) -  takzvaně "od každého něco"
 • PRO KOHO JE KURZ URČEN: vhodný pro všechny, kdo potřebují francouzštinu pro běžné komunikační účel, nebo pro ty, kdo si chtějí své dosavadní vědomosti udržet a především dále rozvíjet

 

SPECIALIZOVANÝ JAZYK

 • kurzy zaměřené především na specifickou slovní zásobu (např. obchodní, právnická, technická, IT, finanční, apod.)
 • PRO KOHO JE KURZ URČEN: vhodné pro všechny, kdo potřebují specifické jazykové znalosti pro svůj profesní život nebo si chtějí rozšířit své jazykové kompetence v oboru, který je zajímá

 

KONVERZACE

 • kurz zaměřený především na rozvíjení komunikačních dovednosti klienta (s přirozeným rozvíjením slovní zásoby)
 • PRO KOHO JE KURZ URČEN: vhodné pro ty, kdo si v běžné cizojazyčné komunikační situaci nevěří a které stále znervózňuje představa mluvení v cizím jazyce, přestože více méně dobře ovládají gramatiku, rozumí psanému slovu a jsou s to vytvořit souvislý psaný text na dobré úrovni

 

PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

 • kurzy se specializují na rozvíjení všech klíčových jazykových dovedností potřebných k úspěšnému zvládnutí dané zkoušky 
 • součástí kurzu je i diagnostika stávajících kompetencí klienta, na jejímž základě Vám bude doporučena vhodná intenzita a doba přípravy na Vámi zvolenou zkoušku
 • PRO KOHO JE KURZ URČEN: vhodný pro všechny, kdo chtějí své úsilí završit certifikátem

 

KURZ NA MÍRU

 • máte-li specifické požadavky na výuku z hlediska jejího obsahu, intenzity, výukových materiálů, apod., jsou kurzy na míru tou nejlepší volbou
 • na základě Vašich požadavků navrhneme a sestavíme kurz, který pokryje všechny Vaše jazykové potřeby 
 • PRO KOHO JE KURZ URČEN: vhodný pro všechny, kdo potřebují rozvíjet např. jen některé jazykové dovednosti, a současně rozvíjet specifický druh slovní zásoby

 

Pro všechny jazyky nabízíme organizaci a provedení jazykového auditu (komplexní testování jazykových kompetencí zaměstnanců), na jehož základě vytvoříme klientům kurz na míru a navrhneme systém firemního vzdělávání.

Samozřejmostí je i průběžné hodnocení studijních výsledků studentů.

Pro více informací o jazykových kurzech nás, prosím, kontaktujte na: tereza.vitkova@linguauniversum.cz