Presenting in English

Jedno nebo dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na osvojení prezentačních dovedností v angličtině se zaměřením na relevantní slovní zásobu v požadovaném oboru.

Kurz je vhodný pro menší skupiny (4 - 8) a jeho úroveň lze přizpůsobit klientům s jazykovou úrovní A2 - C1.

CÍL KURZU: Po absolvování kurzu je účastník schopen připravit a předvést efektivní a cílenou prezentaci v anglickém jazyce za použití relevantních odborných termínů, slovních obratů a gramatických konstrukcí.

 
OBSAH:


 
V případě zájmu či pro více informací nás kontaktujte na tereza.vitkova@linguauniversum.cz.